Student Activities

30 April 2015

<!–:en–>EDC: Latihan Rutin EDC<!–:–><!–:id–>EDC: Latihan Rutin EDC<!–:–>

[…]
30 April 2015

<!–:en–>EDC: BEAT ATTACK DANCE COMPETITION<!–:–><!–:id–>EDC: BEAT ATTACK DANCE COMPETITION<!–:–>

[…]
30 April 2015

<!–:en–>HMJM: UKM Invansion: “Menjijikan tapi Menjanjikan”<!–:–><!–:id–>HMJM: UKM Invansion: “Menjijikan tapi Menjanjikan”<!–:–>

[…]
29 April 2015

<!–:en–>CIES: “CIES GOT THE CHALLANGE 2015”<!–:–><!–:id–>CIES: “CIES GOT THE CHALLANGE 2015”<!–:–>

[…]
29 April 2015

<!–:en–>HMJIE: Economic Studies 2015<!–:–><!–:id–>HMJIE: Economic Studies 2015<!–:–>

[…]
29 April 2015

<!–:en–>BEM: BEST (Bulletin of Economic and Business Student)<!–:–><!–:id–>BEM: BEST (Bulletin of Economic and Business Student)<!–:–>

[…]
24 April 2015

<!–:en–>HMJA: Accounting Meeting 2015<!–:–><!–:id–>HMJA: Accounting Meeting 2015<!–:–>

[…]
23 April 2015

<!–:en–>HMJM: Share and Listen Minutes 2015<!–:–><!–:id–>HMJM: Share and Listen Minutes 2015<!–:–>

[…]
23 April 2015

<!–:en–>LSME: Tebar Mulyo of LSME 2015 : “One Smile a Thousand Love”<!–:–><!–:id–>LSME: Tebar Mulyo LSME 2015 : “Satu Senyuman Sejuta Cinta”<!–:–>

[…]