Pembekalan KKN Jurusan Ilmu Ekonomi Tahun Ajaran 2019/2020